Lična karta A+   A-  

Centrum trade d.o.o.

JIB: 4401150640007
PIB: 401150640007
MB: 1897489

REGISTARSKI BROJ: 9002172857
BR.UPISA U SUDSKI REGISTAR: 1-4742-00
ŠIFRA DJELATNOSTI: 46.44

ŽIRO RAČUNI:

UNIKREDIT BANK: 551001-00000178-77
Hypo Alpe Adria Bank: 552002-00015353-78

Grafički vizual - Preuzimanje logotipa i Knjige grafičkih standarda


 

Kontakt informacije

Upravni sektor:
 
Uprava:
XVI KNOUB broj 10
78214 Zalužani Banja Luka

Sekretarica
Tel: +387 51 366 820
Fax: +387 51 366 821
e-mail: info@centrumtrade.com

Direktor
Željko Vidaković
e-mail: direktor@centrumtrade.com
Tel: +387 51 366 824
Fax: +387 51 366 821

Komercijalni direktor
Branko Vidaković
e-mail: branko@centrumtrade.com
Tel: +387 51 366 814
Fax: +387 51 366 821
 
Računovodstveni sektor:
 
Šef računovodstva
Dragica Vujasinović
e-mail: racunovodstvo@centrumtrade.com
Tel: +387 51 366 841
Fax: +387 51 366 807
 
Odjel za dobavljače
e-mail: sladjana@centrumtrade.com
Tel: +387 51 366 841
Fax: +387 51 366 897

Blagajna
racunovodstvo@centrumtrade.com
Tel: +387 51 366 841 
Fax: +387 51 366 807

IT sektor: 
Dragan Mijatović
e-mail: dragan.mijatovic@centrumtrade.com
Tel: +387 51 366 802
Fax: +387 51 366 802

Veleprodaja:

Upravnik veleprodaje
Slavko Bulić
e-mail: veleprodaja@centrumtrade.com
Tel: +387 51 366 828
Fax: +387 51 366 848

Fakturno odjeljenje
Suzana Bojandić
e-mail: veleprodaja@centrumtrade.com
Tel: +387 51 366 839
Fax: +387 51 366 848
 
Servis:

Upravnik servisa
Mile Sovilj
e-mail: servis@centrumtrade.com
Tel: +387 51 366 834
Fax: +387 51 366 834